Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet har til formål at formidle Fotografisk Centers udstilling samt give mulighed for læring i anderledes rammer. Materialet indeholder en række spørgsmål til hver kunstners værker og en række evaluerende spørgsmål i forhold til foto- og videokunst generelt samt den aktuelle udstilling og dens tematikker.

Udstillingens undervisningsmateriale lader eleverne analysere forskellige mediers brug af visuelle fremstillinger af hovedtemaet i udstillingen. Derudover skal de også reflektere over samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet. Eleverne vil få rig mulighed for at opdage andre måder at anskue verden på, hvilket de bedes tage kritisk stilling til ud fra egne holdninger og erfaringer. Undervisningen vil dermed kunne øge elevernes kulturelle bevidsthed og kritiske stillingtagen til emner, som er vidt debatteret idag: såsom klimaændringer, kønsroller igennem historien, menneskets forhold til naturen og meget mere.

Målgruppe

Målgruppen for dette materiale er udskolingen på folkeskoler (7. – 10. klasse), gymnasier, HF-studerende og lignende.

Faglig relevans

Udstillingen behandler temaer, der er relevante inden for dansk, mediefag, billedkunst, filosofi, geografi, historie og samfundsfag.

Områder der berøres
Foto- og videokunst, menneskets effekt på naturen, mytologien om den opdagelsesrejsende, klimaændringer, kulturarv, køn mm.

Læringsmål:
Læringsmålene er samlet ud fra de nævnte fag og indeholder inspiration fra hvert fags læringsmål.

Undervisningsmateriale:

Nuværende

Undervisningsmateriale:

Kommende

Undervisningsmateriale:

Tidligere