Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet har til formål at formidle Fotografisk Centers aktuelle udstilling til folkeskole- og gymnasieelever. Undervisningsmaterialet indeholder flere arbejdsspørgsmål til udstillingens værker og lægger op til en bredere diskussion på baggrund af udstillingens overordnede tematik. Arbejdsspørgsmålene kan bruges samlet eller hver for sig alt efter niveau, sammenhæng og arbejdstiden til rådighed.

Målgruppe

Grundskolen, 8.-10. klassetrin, Gymnasium og HF

Faglig relevans

De temaer som udstillingen behandler og de spørgsmål den fremsætter, er relevante i sammenhænge, hvor der arbejdes med fotografi, kunst, litteratur, politik, samfund, kultur, identitet, fællesskab og individ

Ud over de kreative fag som billedkunst og mediefag kan udstillingen benyttes som afsæt for diskussioner i fagene dansk, filosofi, psykologi, geografi, samfundsfag og historie.

Undervisningsmateriale:

Nuværende

Undervisningsmateriale:

Kommende

Undervisningsmateriale:

Tidligere