Udstillinger

Tema: Identitet

Afsøgningen af identiet er et tilbagevendende tema i fotografiet. Her har særligt selvportrættet spillet en stor og vigtig rolle, idet det fotografiske billede ofte betragtes som en refleksion af selvet. Men også fremstillinger af skæve eksistenser eller livet på kanten, har længe været et centralt motiv i fotografisk kunst. Under overskriften ’identitet’ vil vi se på disse mere traditionelle tolkninger af identitet gennem fotografiet, men også forstå temaet i en mere generaliseret forstand i forhold til eksempelvis tilstedeværelse og betydningen af det rum vi opholder os i for oplevelsen af selvet.

Nuværende

Upcoming

Tidligere