Forsvindinger

Andreas Albrectsen, Notes (17.08.01), 2017, inkjet print på post-its, 263 X 380 cm. Fotograf: Kristian Touborg
 • Andreas Albrectsen
 • Paula Duvå
 • Torben Eskerod
 • Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
 • Nicolai Howalt
 • Adam Jeppesen
 • Kent Klich
 • Oscar Muñoz
 • SAFOM & Gitte Broeng
 • Samaneh Roghani
 • Marie Sjøvold
 • Trine Søndergaard
 • Niina Vatanen

Udstillingen Forsvindinger præsenterer værker af 13 danske og internationale kunstnere, der på forskellig vis belyser og undersøger fænomenet forsvindinger, materielt såvel som tematisk og kulturelt, gennem det fotografiske medie og andre tidsbaserede medier som fx video.

Udstillingen er den første af en række på tre udstillinger i Fotografisk Center, som i årene 2023-2025 gennem hver sit tema vil sætte fokus på nogle af de særlige karakteristika, der er forbundet med fotografiet som medie, og vise, hvordan samtidskunstnere arbejder med det fotografiske medie – i en materiel, en tematisk og en kulturel kontekst. Ønsket er, at udstillingsserien skal bidrage til at undersøge og diskutere fotografiets aktuelle kunstneriske og kulturelle rolle.

Fotografiet forbindes historisk med dets særlige evne til at fastholde tiden samt afbilde og sikre en tilsynekomst af virkeligheden, men det er ikke kun kendetegnet ved synliggørelse og eviggørelse. Fotografiet er også forbundet med det modsatte i form af forsvindinger, fravær og forgængelighed. Den første udstilling i trilogien præsenterer værker af danske og internationale kunstnere og kunstnergrupper, der på forskellig vis belyser og undersøger fænomenet forsvindinger gennem det fotografiske medie og andre tidsbaserede medier som video.

Udstillingens værker udfolder forsvindinger på forskellig vis, dels materielt i form af undersøgelser af fotografiet som fysisk genstand, dets materialitet og forgængelighed, dels tematisk i form af forsvindinger af fx mennesker, genstande og steder. Udstillingen sætter ligeledes fokus på, hvordan forsvindinger og fravær er forbundet med vores fotografiske billedkultur i en bredere samfundsmæssig kontekst såvel fysisk, i fx samlinger og arkiver, som digitalt, i form af teknologi, herunder kunstig intelligens og billedmanipulation.

De deltagende kunstnere er: Andreas Albrectsen (DK/BR), Paula Duvå (DK), Torben Eskerod (DK), Joana Hadjithomas & Khalil Joreige (LB), Nicolai Howalt (DK), Adam Jeppesen (DK), Kent Klich (SE), Oscar Muñoz (CO), SAFOM & Gitte Broeng (DK), Samaneh Roghani (IR), Marie Sjøvold (NO), Trine Søndergaard (DK), Niina Vatanen (FI).

Fernisering: 25. august kl. 17-19

Udstillingen og tilhørende publikation er generøst støttet af følgende fonde: Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Frame Contemporary Art Finland, Frimodt-Heineke Fonden, Grosserer L. F. Foghts Fond, Hoffmann og Husmans Fond, Knud Højgaards Fond, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, Politiken-Fonden, Statens Kunstfond samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. 

Publikation
I forbindelse med udstillingen udgives en rigt illustreret publikation med en tekst om udstillingens tematik af Signe Kahr Sørensen, direktør for Fotografisk Center, og om udstillingens værker. Publikationen designes af Spine Studio og trykkes hos Narayana Press. Publikationen udkommer den 14. september, hvor der afholdes en lancering i Fotografisk Center kl. 18-20. 

Eventprogram
I forbindelse med udstillingen afholdes en række talks, som vil udfolde udstillingens tematik. Den 14. september kl. 17-18 afholdes en talk med fokus på arkiver/samlinger og forsvindinger/usynlighed med kunstner Trine Søndergaard, forfatter Gitte Broeng og Samlingen af Anonymt Fotografisk Materiale (SAFOM) ved Lars Kiel Bertelsen, modereret af Charlotte Præstegaard Schwartz, fotokurator og forskningsbibliotekar ph.d ved Den Nationale Fotosamling, Det Kgl Bibliotek.

Den 12. oktober kl. 17-18 afholdes en talk med fokus på dokumentarisme og forsvindinger af bl.a. steder, genstande og mennesker med kunstnerne Kent Klich, Paula Duvå og Torben Eskerod, modereret af professor Mette Sandbye. Talken vil også relatere sig til Fotografisk Centers kommende forskningsprojekt i samarbejde med Københavns Universitet “Det dokumentariske kunstfotografi”, støttet af Ny Carlsbergfondet, som ph.d.-stipendiat Oscar Vindel Schönström påbegynder den 1. september.

Foto: Andreas Albrectsen, Notes (17.08.01), 2017, inkjet print på post-its, 263 X 380 cm. Fotograf: Kristian Touborg

 • Køebnhavn Kommune logo
 • Logo for Dgi Byen
 • Statens Kunstfond logo
 • Augustinus Fonden logo
 • Logo for the Politiken-Fonden
 • Frame contemporary art Finland
 • Grosserer L. F. Foghts Fond logo
 • Hoffmann og Husmans Fond logo
 • Knud Højgaards Fond logo
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
 • Beckett Foundation logo
 • Frimodt Heineke Fonden logo
 • Overretssagfører L. Zeuthens Mindelaget logo