Erindringer

Sune Amstrup Opløst Familie
 • Ikram Abdulkadir
 • Sune Amstrup
 • Salih Basheer
 •  Ismar Čirkinagić
 • Jeannette Ehlers
 • Astrid Kruse Jensen
 • Helene Nymann
 • Inuuteq Storch
 • Fiona Tan
 • Constanza Valderrama
 • Danh Vo

Udstillingen Erindringer #2 præsenterer værker af danske og internationale kunstnere, der på forskellig vis belyser og undersøger fænomenet erindringer – materielt såvel som tematisk og kulturelt – gennem det fotografiske medie eller andre tidsbaserede medier som video og film.

Siden fotografiets opfindelse har erindring været uundgåeligt forbundet med fotografiet i kraft af mediets evne til at fastholde, skildre og afbilde personlige såvel som historiske og kollektive begivenheder og oplevelser. Fotografiet kan på sin vis både være en erindringsbærer og katalysator for at frem- eller genkalde erindringer i kraft af sin evne til at afbilde, formidle og fastholde fortiden i nutiden og fremtiden. Samtidig kan erindring også være forbundet med glemsel eller udelukkelse af andre fortællinger og perspektiver på historien.

Udstillingens værker vil på forskellig vis belyse erindring både materielt, i form af eksperimenter med fotografiets materialitet og muligheder som fysisk genstand, såvel som tematisk i form af personlig eller kollektiv erindring og historie. Ligeledes vil udstillingen berøre, hvordan erindring og hukommelse også er forbundet med den fotografiske billedkultur i en bredere samfundsmæssig kontekst både fysisk og digitalt, og hvordan arkiver og den teknologiske udvikling har indflydelse på menneskets hukommelse og erindring.

Del af udstillingsrække
Udstillingen Erindringer #2 er en del af en treårig udstillingsrække, der årligt gennem et tema sætter fokus på nogle af de særlige karakteristika, der er forbundet med fotografiet som medie. Det er ønsket, at udstillingsrækken skal bidrage til at undersøge og diskutere fotografiets aktuelle kunstneriske og kulturelle rolle. Udstillingen Erindringer #2 er den anden udstilling i den treårige udstillingsrække (Forsvindinger #1 blev vist i 2023).

Fotografisk Center vil i perioden 2023-2026 desuden udføre et forskningsprojekt (ph.d.-stipendiat), støttet af Ny Carlsbergfondet, i samarbejde med Københavns Universitet om det dokumentariske kunstfotografi, der skal bidrage med ny viden og forskning om kunstfotografiet i Danmark. Vi vil skabe synergi og forbindelse mellem forskningsprojektet og den treårige udstillingsrække i bl.a. formidling og events, da forskningsprojektet også relaterer sig til spørgsmål omkring fotografiets kunstneriske og kulturelle rolle. 

Udstillingen er gjort muligt ved støtte fra: Københavns Kommune, Statens Kunstfond, DGI Byen og Augustinus Fonden.

 • Statens Kunstfond logo
 • Køebnhavn Kommune logo
 • Logo for Dgi Byen
 • Augustinus Fonden logo