Forskning

Fotografisk Center kan med en generøs bevilling fra Ny Carlsbergfondet skyde det første forskningsprojekt i kunsthallens historie i gang 1. september 2023 i samarbejde med Københavns Universitet. I et treårigt ph.d.-stipendiat vil kunsthistoriker Oscar Vindel Schönström undersøge det dokumentariske kunstfotografi med udgangspunkt i bl.a. Fotografisk Centers historie og udstillingsarkiv.

Siden 1990’erne er der sket en gennemgribende udvikling af kunstfotog­rafiet i Danmark, dels på grund af den teknologiske udvikling og kameraets allestedsnærvær, dels fordi det fotografiske medium synes at have fået en  større accept og udbredelse på samtidskunstscenen. Forskningsprojektet  ”Det dokumentariske kunstfotografi” har til formål at skabe ny viden og  forskning om kunstfotografiet i Danmark, og vil undersøge forholdet mellem kunst og dokumentarisme, og hvordan kunstfotografiet har udviklet sig siden 1990’erne. Forskningsprojektet vil bl.a. tage udgangspunkt i Fotografisk Centers historie og materiale fra kunsthallens arkiv, herunder udstillingsserien Ung dansk fotografi der årligt siden 1998 har præsenteret nye talenter og tendenser på den danske fotokunstscene.

Om projektet siger direktør for Fotografisk Center Signe Kahr Sørensen:  ”Fotografisk Center har i mere end 25 år arbejdet for at udbrede kendskabet til kunstfotografiet i Danmark. Som mediespecifik kunsthal ønsker vi yderligere at styrke vores faglige fundament og bidrage med nye perspektiver og viden om kunstfotografiet i Danmark, og dette vil forskningsprojektet kunne bidrage betydeligt til takket være en generøs bevilling fra Ny Carlsbergfondet.”

Oscar Vindel Schönström udtaler: “Jeg glæder mig utrolig meget til at realisere projektet, og jeg ser frem til at gå i dybden med Fotografisk Centers ekstensive arkiv. Igennem dette stærke samarbejde, ser jeg det som min største opgave at bringe fornyet fokus på det danske kunstfotografi.”

Mette Sandbye, professor i fotografi ved Institut for Kunst­ og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet og vejleder i forbindelse med forskningsprojektet, siger: ”Instituttet huser flere forskningsprojekter om fotografi, og vi ser meget frem til at supplere denne forskning gennem samarbejdet med Fotografisk Center, en helt oplagt samarbejdspartner for os. Dansk fotografi er internationalt anerkendt, bl.a. via Fotografisk Centers mangeårige virke, men det har skortet på akademisk forskning i dansk fotografihistorie. Oscar Vindel Schönströms projekt vil være et vigtigt bidrag til denne – stadig mangelfulde – forskning i dansk fotografis historie og udvikling, samtidig med at det vil indgå i en dialog med den internationalt orienterede forskning, som instituttets forskningsmiljø repræsenterer.”

Om bevillingen
Bevillingen til Fotografisk Centers forskningsprojekt er en del af en historisk stor bevilling, som Ny Carlsbergfondet har uddelt til ph.d.­projekter, postdocs og som individuelprojektstøtte knyttet til den kunstvidenskabelige forskning i 2022 bestående af i alt ca. 30 mio. kroner. Bevillingerne er en del af Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ, hvis formål er at støtte  den kunstvidenskabelig forskning og understøtte brobygningen mellem forskningsmiljøerne på henholdsvis universiteter samt museer og kunsthaller.

”Denne uddeling til den kunstvidenskabelige forskning er den største samlede forskningsdonation i fondets historie. Vi forventer, at denne vil bidrage afgørende i de kunstvidenskabelige forskningsmiljøer i de kommende år. Det er en stor glæde for Ny Carlsbergfondets bestyrelse at kunne støtte et så bredt felt af topkvalificerede ansøgere, og vi glæder os til at følge forskningens udvikling og resultater,” siger Christine Buhl Andersen, bestyrelsesforkvinde i Ny Carlsbergfondet.

Læs mere om Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ her

Installationsview fra udstillingen The Past Ahead of Me med Astrid Kruse Jensen og Marie Sjøvold, Fotografisk Center, 2021. Foto: Troels Jeppe